1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TKİ-ELİ 425 bin ton kömür taşıtacak

TKİ-ELİ 425 bin ton kömür taşıtacak

TKİ, ELİ Müdürlüğü, 425.000 ton kömürün 90 gün içinde taşınması için hizmet satın alacak. 

TKİ-ELİ 425 bin ton kömür taşıtacak

Enerji Günlüğü - TKİ, ELİ Müdürlüğü, 425.000 ton kömürün 90 gün içinde taşınması için hizmet satın alacak. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ), Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (ELİ); 425.000 ton kömürün Kontrol Şube Müdürlüğü, Eynez Yeraltı Kontrol Başmühendisliği’ne bağlı stok sahalarından yüklenmesi; Soma B termik santrali’nin 1-4 ve 5-6 nolu ünitelerinin kamyon bunkerlerine veya stok sahalarına, 90 gün içinde taşınması ve boşaltılması işi için ihale yapacak. 

İhale, 05 Kasım 2019 günü, saat 14.00’te ELİ Müdürlüğü, Soma, Manisa adresinde yapılacak.

İhale evrakı; ELİ Müdürlüğü Atatürk Caddesi, No: 111, 45500, Soma Manisa adresinde bedelsiz olarak görülebilecek ve 200 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilecek.

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar ELİ Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilmesi ya da iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler