1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TKİ-ELİ 500 bin ton kömür taşıtacak

TKİ-ELİ 500 bin ton kömür taşıtacak

TKİ, ELİ Müdürlüğü, 500.000 ton kömür taşıtmak istiyor. 

TKİ-ELİ 500 bin ton kömür taşıtacak

Enerji Günlüğü - TKİ, ELİ Müdürlüğü, 500.000 ton kömür taşıtmak istiyor. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ), Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (ELİ); 500.000 ton kömürün Eynez’den yüklenmesi, Soma B Termik Santrali’nin Yırca ve Balcı kapıları (1-4 nolu üniteler) ile 5 ve 6 nolu ünitelerin kamyon bunkerlerine veya stok sahalarına taşınması ve boşaltılması işi için ihale yapacak. 

Kömür taşıma işinin 100 takvim günü içerisinde tamamlanması gerekiyor. 

İhale, 20 Ağustos 2019 günü, saat 14.00’te ELİ Müdürlüğü, Soma, Manisa adresinde gerçekleştirilecek. 

İhale evrakı; ELİ Müdürlüğü, 13 Eylül Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 11, 45500, Soma Manisa adresinde bedelsiz olarak görülebilecek ve 200 TL karşılığında bu adresten temin edilebilecek.

Tekliflerin ihale günü, ihale saatine kadar ELİ Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilmesi ya da iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler