1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TKİ-ELİ gaz piknometresi ve makine yedekleri alacak

TKİ-ELİ gaz piknometresi ve makine yedekleri alacak

TKİ–ELİ bir adet gaz piknometresi ve 20 kalem iş makinesi yedek parçası satın alacak. 

TKİ-ELİ gaz piknometresi ve makine yedekleri alacak

Enerji Günlüğü – TKİ–ELİ bir adet gaz piknometresi ve 20 kalem iş makinesi yedek parçası satın alacak. 

Türkiye Kömür İşletmeleri, Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müdürlüğü; bir adet gaz piknometresi ile iş makinelerinde kullanmak üzere 20 kalem yedek parça satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 18 Haziran 2019 günü, saat 14.00’te, TKİ, ELİ Müdürlüğü, Satınalma Komisyonu, Toplantı Salonu, Soma, Manisa adresinde yapılacak. İhale konusu gaz piknometresinin 45 takvim günü içinde; iş makinesi yedek parçalarının ise 90 takvim günü içinde teslim edilmesi gerekiyor. 

İhale evrakı; ELİ Müdürlüğü, 13 Eylül Mahallesi, Atatürk Cd., No: 89, 45500, Soma, Manisa adresinde görülebilecek ve 200 TL bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi
Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisine verilmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor. 

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler