1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TKİ-ELİ iş makinası yedekleri alacak

TKİ-ELİ iş makinası yedekleri alacak

TKİ, ELİ Müdürlüğü, Komatsu marka iş makinaları için 40 kalem yedek parça satın almak istiyor. 

TKİ-ELİ iş makinası yedekleri alacak

Enerji Günlüğü - TKİ, ELİ Müdürlüğü, Komatsu marka iş makinaları için 40 kalem yedek parça satın almak istiyor. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ), Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (ELİ); Komatsu marka iş makinalarında kullanmak üzere 40 kalem yedek parça satın almak için, açık usulde ihale yapacak. İhale konusu yedek parçaların 120 gün içinde teslim edilmesi gerekiyor. 

İhale, 24 Eylül 2019 günü, saat 14.00’te ELİ Müdürlüğü, Satınalma Komisyonu, Toplantı Odası, Soma, Manisa adresinde yapılacak.

İhale evrakı; ELİ Müdürlüğü Atatürk Caddesi, No: 11, 45500, Soma Manisa adresinde bedelsiz olarak görülebilecek ve 200 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilecek.

Tekliflerin ihale günü, ihale saatine kadar ELİ Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilmesi ya da iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler