1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TKİ-ELİ Komatsu yedekleri, filtreler ve madeni yağlar alacak

TKİ-ELİ Komatsu yedekleri, filtreler ve madeni yağlar alacak

TKİ–ELİ Komatsu yedekleri, muhtelif filtreler, antifriz, dişli, yağları ve madeni yağlar alacak. 

TKİ-ELİ Komatsu yedekleri, filtreler ve madeni yağlar alacak

Enerji Günlüğü – TKİ–ELİ Komatsu yedekleri, muhtelif filtreler, antifriz, dişli, yağları ve madeni yağlar alacak. 

Türkiye Kömür İşletmeleri, Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müdürlüğü; Komatsu araçlar için 30 kalem yedek parça; 30 kalem muhtelif filtre; 6 kalem fıçılı madeni yağ, antifriz ile Adblue katalizör maddesi ve 2 kalem fıçılı açık ve kapalı sistem dişli yağları satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 12 Haziran 2019 günü, saat 14.00’te, ELİ İşletmesi Müdürlüğü, Satınalma Komisyonu Toplantı Salonu, Soma, Manisa adresinde başlayacak ve 4 ayrı oturumda 30 dakika aralıklarla, peş peşe yapılacak. 

İhale evrakı; ELİ Müdürlüğü, 13 Eylül Mahallesi, Atatürk Cd., No: 89, 45500, Soma, Manisa adresinde görülebilecek ve 200 TL bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi
Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisine verilmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor. 

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler