1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TKİ-ELİ nakliye ve çevre düzenleme hizmeti alacak

TKİ-ELİ nakliye ve çevre düzenleme hizmeti alacak

TKİ, ELİ Müdürlüğü, tesislerinde biriken kömür ve termik nitelikli ürünlerin taşınması ve stokların düzenlenmesi hizmeti almak istiyor. 

TKİ-ELİ nakliye ve çevre düzenleme hizmeti alacak

Enerji Günlüğü - TKİ, ELİ Müdürlüğü, tesislerinde biriken kömür ve termik nitelikli ürünlerin taşınması ve stokların düzenlenmesi hizmeti almak istiyor. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ), Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (ELİ); Dereköy Torbalama ve Dereköy Lavvar Tesislerinde, stok sahalarında ve gerektiğinde İşletme Müdürlüğü’nün diğer iş yerlerinde kömür, termik nitelikli ürünler, bant altlarında biriken kömürler vb. ürünlerin yüklenmesi, stokların yükseltilmesi ve düzenlenmesi, tesislerden çıkacak taş, odun gibi atıkların yüklenmesi, çevre düzenlemelerinin yapılması ve buna benzer yükleme işlerinin saatlik kira bedeli karşılığında lastik tekerlekli yükleyici ile yapılması hizmetini satın almak üzere ihale yapacak. 

İhale konusu işlerin 300 takvim günü içerisinde tamamlanması gerekiyor. 

İhale, 20 Ağustos 2019 günü, saat 15.00’te ELİ Müdürlüğü, Soma, Manisa adresinde gerçekleştirilecek. 

İhale evrakı; ELİ Müdürlüğü, 13 Eylül Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 89, 45500, Soma Manisa adresinde bedelsiz olarak görülebilecek ve 200 TL karşılığında bu adresten temin edilebilecek.

Tekliflerin ihale günü, ihale saatine kadar ELİ Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilmesi ya da iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler