1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TKİ iş makinası yedekleri ve filtre satın alacak

TKİ iş makinası yedekleri ve filtre satın alacak

TKİ, ELİ Müdürlüğü, Komatsu iş makinaları için yedek parçalar ve iş makinaları için filtreler satın alacak. 

TKİ iş makinası yedekleri ve filtre satın alacak

Enerji Günlüğü - TKİ, ELİ Müdürlüğü, Komatsu iş makinaları için yedek parçalar ve iş makinaları için filtreler satın alacak. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Ege Linyitleri İşletme (ELİ) Müdürlüğü, Komatsu marka iş makinaları için 33 kalem yedek parça ile muhtelif iş makinalarında kullanmak üzere 20 kalem filtre satın almak üzere ihale yapacak. 

Yedek parça ihalesi, 26 Kasım 2019 günü, saat 14.00’te; filtre ihalesi ise aynı tarihte saat 15.00’te ELİ Müdürlüğü, Satınalma Komisyonu Toplantı Salonu, Soma, Manisa adresinde yapılacak. İhale konusu malzemenin, 90 gün içinde telsim edilmesi gerekiyor. 

İhale evrakı; ELİ Müdürlüğü, Soma, Manisa adresinde bedelsiz olarak görülebilecek ve 200 TL karşılığında bu adresten temin edilebilecek.

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar ELİ; Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi, Soma, Manisa adresine teslim edilmesi ya da iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Firmaların ihaleye girebilmeleri için Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üyesi olmaları zorunlu olacak. 

Önceki ve Sonraki Haberler