TKİ Teftiş Kurulu Başkanlığına atamalarda 5 yıl kıdem istenecek

TKİ Teftiş Kurulu Başkanı atamalarında müfettiş yardımcısı veya müfettiş olarak kurumda 5 yıl çalışmış olma şartı yeterli olacak. 

TKİ Teftiş Kurulu Başkanlığına atamalarda 5 yıl kıdem istenecek

Enerji Günlüğü - TKİ Teftiş Kurulu Başkanı atamalarında müfettiş yardımcısı veya müfettiş olarak kurumda 5 yıl çalışmış olma şartı yeterli olacak. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelik değişikliğine göre, bundan böyle TKİ Teftiş Kurulu Başkanı olarak atanmak için müfettiş yardımcısı veya müfettiş unvanıyla, TKİ’de toplam 5 yıl çalışmış olmak yeterli olacak. Teftiş Kurulu Başkanı daha önce; 3 yıllık müfettiş yardımcılığı süresi dahil en az 10 yıl TKİ müfettişliği yapmış olanlar arasından Genel Müdür’ün teklifi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile atanabiliyordu. 

Değişiklik uyarınca; Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın, Genel Müdürün onayı ile devamlı denetim ve teftişi sağlamak amacıyla Ankara dışında da görev merkezi oluşturabileceği yönündeki hüküm de yürürlükten kaldırıldı. 

GİRİŞ SINAVI BAŞVURUSUNDA YAŞ SINIRI 35’E ÇIKTI
Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılma şartlarının düzenlendiği 22. maddede yer alan yaş sınırı 30’dan 35’e çıkarıldı. Buna göre sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış bulunmak gerekecek ve fiili askerlik görevini yapmış olanlar için bu yaş sınırına 2 sene eklenecek. Yani Müfettiş yardımcılığı sınavına katılabilmek için, 35 yaşını doldurmamış olmak yeterli olacak ve askerlik yapmış olan adaylar için bu yaş sınırı 37 olarak kabul edilecek. 

SINAVSIZ GİRENLERİN KIDEMİ DÜZENLENDİ
Yönetmelik değişikliğinde, “Müfettişlerin Kıdemi” başlıklı 40. maddesine eklenen fıkra ile mesleğe yarışma sınavına girmeden ve/veya yeterlik almadan atananların denetim meslek kıdemi almalarıyla ilgili düzenleme getiriliyor. Buna göre bu durumdaki müfettişlerin denetim hizmetleri dışında geçen hizmet sürelerinin yarısı, denetim mesleğinde geçen sürelerinin ise tamamı denetim meslek kıdeminden sayılacak. 
 
MÜFETTİŞLERİN YAZIŞMA YAPMA YETKİSİ GENİŞLEDİ
Yönetmelik, müfettişlerin görevleriyle ilgili iletişim süreçlerine ilişkin bazı yetkileri genişletti. 

Buna göre müfettişler; görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilecekler. Ancak, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalar Kurul Başkanlığı aracılığıyla yapılacak.

Önceki ve Sonraki Haberler