1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK 3.440 ton malzeme taşıtacak

TTK 3.440 ton malzeme taşıtacak

TTK, toplam 3.440 ton ağırlığında malzemenin taşınması işi için açık usulde ihale yapacak.

TTK 3.440 ton malzeme taşıtacak

Enerji Günlüğü - TTK, toplam 3.440 ton ağırlığında malzemenin taşınması işi için açık usulde ihale yapacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 3.440 ton ağırlığındaki muhtelif malzemenin taşınması hizmetini satın almak üzere açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 02 Ekim 2019 günü, saat 15.00’te, TTK Satınalma Daire Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. 

İhale konusu işin 02 Ocak 2020 tarihinde başlatılması ve 31 Aralık 2020 tarihinde tamamlanması gerekiyor. 

İhale evrakı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve bankaya yatırılması gereken 200 TL karşılığında, aynı adreslerden temin edilebilecek.

Tekliflerin ihale günü, ihale saatine kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı’na elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler