TTK askı parçalı monoray alacak

TTK, iki kalem askı parçalı ve kilitlemeli monoray satın almak istiyor. 

TTK askı parçalı monoray alacak

Enerji Günlüğü – TTK, iki kalem askı parçalı ve kilitlemeli monoray satın almak istiyor. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 2 kalem 2 kalem askı parçalı ve kilitlemeli monoray satın almak üzere açık ihale usulüyle ihale yapacak. İhale konusu malzemelerin teslimi, işe başlama tarihinden itibaren 150 takvim günü içerisinde gerçekleştirilecek. 

İhale 29 Nisan 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No:125, Zonguldak adresinde yapılacak. 

İhale evrakı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, No:125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Caddesi), 19. Sokak, No:22 Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve 150 TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilecek. 

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No:125, Zonguldak adresine elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor. 

İstekliler, teklif bedelinin en az %3’ü kadar geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler