TTK baklava örgülü kafes teli satın alacak

TTK, 10 bin metrekare baklava örgülü kafes teli satın alacak. 

TTK baklava örgülü kafes teli satın alacak

Enerji Günlüğü – TTK, 10 bin metrekare baklava örgülü kafes teli satın alacak. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 10.000 m2, 40x40mm baklava örgülü kafes teli satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 19 Haziran 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Zonguldak adresinde yapılacak. İhale konusu malzemenin 30 gün içinde teslim edilmesi gerekiyor. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 50 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler