1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK basınçlı hava, oksijen ve asetilen hortumları alacak

TTK basınçlı hava, oksijen ve asetilen hortumları alacak

TTK, 12 kalem basınçlı hava, oksijen ve asetilen hortumları satın alacak. 

TTK basınçlı hava, oksijen ve asetilen hortumları alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 12 kalem basınçlı hava, oksijen ve asetilen hortumları satın alacak. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), toplam 19.850 metre uzunluğunda 8 kalem basınçlı hava hortumları ile toplam 2.840 metre uzunluğunda, 4 kalem oksijen ve asetilen hortumları satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 21 Ekim 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek ve ihale konusu malzeme, 45 takvim günü içinde teslim edilecek.

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 150 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler