1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK bir taşkömürü sahasını işletmeye verecek

TTK bir taşkömürü sahasını işletmeye verecek

TTK, hakları TTK uhdesinde kalmak suretiyle, bir taşkömürü sahasını rödovans karşılığı işletmeye vermek istiyor. 

TTK bir taşkömürü sahasını işletmeye verecek

Enerji Günlüğü – TTK, hakları TTK uhdesinde kalmak suretiyle, bir taşkömürü sahasını rödovans karşılığı işletmeye vermek istiyor. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Karadon 8-10 Nolu Taşkömürü Sahası’nı 15 yıl süreyle maden işletmeciliği yapabilecek gerçek ve tüzel kişilere ihaleyle rödovans karşılığı verecek. 

İhale 12 Haziran 2019 günü, saat 15.00’te, TTK Satınalma Daire Başkanlığı, Toplantı Salonu’nda yapılacak. İhale şartnamesi, TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Cad., No: 2, Zonguldak adresinde görülebilecek ve aynı adresten 1.000 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar TTK Genel Müdürlüğü, Satınalma Daire Başkanlığına verilmiş olması gerekiyor. 

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler