1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK çift kirişli vinç satın alacak

TTK çift kirişli vinç satın alacak

TTK, Amasra Müessesesi için bir adet çift kirişli vinç satın alacak. 

TTK çift kirişli vinç satın alacak

Enerji Günlüğü – TTK, Amasra Müessesesi için bir adet çift kirişli vinç satın alacak. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü, Satınalma Daire Başkanlığı Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi’nin ihtiyacı olarak bir adet çift kirişli vinç satın almak üzere açık usulde ihale yapacak. 

İhale 15 Mayıs 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. 

İhale konusu malzemenin, 90 takvim günü içinde Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi, İş Yeri Sahası, Amasra, Bartın adresine teslim edilmesi gerekiyor. 

İhale evrakı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, No:125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve 30 TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilecek. 

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor. 

İstekliler, teklif bedelinin en az %3’ü kadar geçici teminat verecekler.

Önceki ve Sonraki Haberler