1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK, çift zincirli konveyör oluk kayıt profili alacak

TTK, çift zincirli konveyör oluk kayıt profili alacak

TTK, 800 adet çift zincirli konveyör oluk kayıt profili satın alacak.

TTK, çift zincirli konveyör oluk kayıt profili alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 800 adet çift zincirli konveyör oluk kayıt profili satın alacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 800 adet çift zincirli konveyör oluk kayıt profili satın almak üzere ihale yapacak. 

İhale, 22 Mayıs 2019 günü, saat 15.00’te, TTK Satınalma Daire Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. 

İhale konusu malzemenin en geç 60 günü içinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü Stok Sahası, Zonguldak adresine teslim edilmesi gerekiyor. 

İhale evrakı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve 30 TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilecek.

Tekliflerin ihale günü, ihale saatine kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı’na elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler