1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK çift zincirli konveyör paleti alacak

TTK çift zincirli konveyör paleti alacak

TTK, 20.500 adet çift zincirli konveyör paleti satın almak istiyor. 

TTK çift zincirli konveyör paleti alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 20.500 adet çift zincirli konveyör paleti satın almak istiyor. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 20.500 adet çift zincirli konveyör paleti satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 16 Temmuz 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Zonguldak adresinde yapılacak. 

İhale konusu malzemelerin, 90 takvim günü içerisinde; TTK Genel Müdürlüğü, Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı, Zonguldak adresine teslim edilmesi gerekiyor.

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 75 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler