1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK elektro hidrolik yükleyici yedekleri alacak

TTK elektro hidrolik yükleyici yedekleri alacak

TTK, 32 kalem elektro hidrolik yükleyici yedekleri satın almak istiyor. 

TTK elektro hidrolik yükleyici yedekleri alacak

Enerji Günlüğü – TTK, 32 kalem elektro hidrolik yükleyici yedekleri satın almak istiyor. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK), 32 kalem elektro hidrolik yükleyici yedekleri satın almak için açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 14 Mayıs 2019 günü, saat 15.00’te; TTK, Satınalma Daire Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. 

İhale konusu yedek parçalar 90 takvim günü içinde, Zonguldak’ta bulunan TTK Genel Müdürlüğü, Makine İkmal Dairesi başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı’na teslim edilecek. 

İhale evrakı TTK, Satınalma Daire Başkanlığı, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak ve TTK, Ankara Misafirhanesi, 7. Cad. (Aşkabat Cad.), 19. Sok., No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 50 TL karşılığında temin edilebilecek.

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar TTK, Satınalma Daire Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Mithatpaşa Mahallesi, 67090, Zonguldak adresine elden verilebilecek ya da posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. 

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler