1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK flokülant ve koagülant alacak

TTK flokülant ve koagülant alacak

TTK, 6.500 kilo flokülant ve 8.000 litre koagülant satın almak istiyor. 

TTK flokülant ve koagülant alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 6.500 kilo flokülant ve 8.000 litre koagülant satın almak istiyor. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 6.500 kilogram flokülant ile 8.000 litre koagülant satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 10 Mart 2020 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. 

İhale konusu malzemenin, 15 günlük süre içinde; TTK Genel Müdürlüğü, Makina ve İkmal Daire Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı’na teslim edilmesi gerekiyor.

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Cad., No: 2, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 50 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler