1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK güç kaynağı ünitesi alacak

TTK güç kaynağı ünitesi alacak

TTK, kendinden emniyetli güç kaynağı üniteleri satın alacak. 

TTK güç kaynağı ünitesi alacak

Enerji Günlüğü - TTK, kendinden emniyetli güç kaynağı üniteleri satın alacak. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 19 adet kendinden emniyetli güç kaynağı ünitesi satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 27 Kasım 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Zonguldak adresinde yapılacak. İhale yerli ve yabancı isteklilere açık olacak ancak yerli malı teklif eden yerkli isteklilere %15 oranında fiyat avantajı uygulanacak. İhale konusu malzemenin 120 takvim günü içinde, yerli yükleniciler için TTK Genel Müdürlüğü, Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı’na; yabancı yükleniciler içinse sipariş şartlarına bağlı olarak FOB limanı veya C+F Türkiye limanında teslim edilmesi gerekiyor. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 75 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler