1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK hasır kama satın alacak

TTK hasır kama satın alacak

TTK 30.000 adet hasır kama satın alacak. 

TTK hasır kama satın alacak

Enerji Günlüğü - TTK 30.000 adet hasır kama satın alacak. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 30.000 adet hasır kama satın almak için, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 04 Kasım 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Zonguldak adresinde yapılacak. İhale konusu malzemenin 150 takvim günü içinde TTK, Armutçuk ve Kozlu Taşkömürü İşletme Müesseseleri ambarlarına teslim edilmesi gerekecek. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 150 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler