1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK hazır ahşap domuzdamı malzemesi satın alacak

TTK hazır ahşap domuzdamı malzemesi satın alacak

TTK 75.722 adet kertili, kertisiz hazır ahşap domuzdamı malzemesi satın alacak. 

TTK hazır ahşap domuzdamı malzemesi satın alacak

Enerji Günlüğü - TTK 2.666m3 kertili, kertisiz hazır ahşap domuzdamı malzemesi satın alacak. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), meşe ve kayın cinsi ağaçtan imal edilmiş olmak şartıyla bir kalem, 2.016m3 (56.000 adet), 1,20m’lik, kertili ahşap domuzdamı; 2 kalem, 300m3 (10.000 adet), 1m’lik kertili hazır ahşap domuzdamı ve 3 kalem 350m3 (9.722 adet), 1,20m’lik kertisiz hazır ahşap domuzdamı olmak üzere toplam 2.666m3 (75.722 adet) hazır ahşap domuzdamı malzemeleri satın almak için, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 11 Kasım 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Zonguldak adresinde yapılacak. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 300 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler