1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK, helezon burgu ve shank adaptörü alacak

TTK, helezon burgu ve shank adaptörü alacak

TTK, 3 kalem helezon burgu ve shank adaptörü satın alacak.

TTK, helezon burgu ve shank adaptörü alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 3 kalem helezon burgu ve shank adaptörü satın alacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 3 kalem helezon burgu ve shank adaptörü satın almak üzere ihale yapacak. 

İhale, 29 Mayıs 2019 günü, saat 15.00’te, TTK Genel Müdürlüğü, Satınalma Daire Başkanlığı, Toplantı Salonu, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. 

İhale konusu malzemenin en geç 100 takvim günü içinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı, Zonguldak adresine teslim edilmesi gerekiyor. 

İhale evrakı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve 30 TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilecek.

Tekliflerin ihale günü, ihale saatine kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı’na elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler