1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK hızar palası ve hızar zinciri alacak

TTK hızar palası ve hızar zinciri alacak

TTK, 2 kalem hızar palası ve hızar zinciri satın alacak. 

TTK hızar palası ve hızar zinciri alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 2 kalem hızar palası ve hızar zinciri satın alacak. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 2 kalem hızar palası ve hızar zinciri satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 05 Mart 2020 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. 

İhale konusu malzeme, 120 takvim günü içinde, Zonguldak’ta TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı’na teslim edilecek. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 30 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler