1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK jakbit ve monoblok burgu ucu alacak

TTK jakbit ve monoblok burgu ucu alacak

TTK, 2 kalem jakbit uçlar ile bir kalem monoblok burgu ucu satın almak istiyor. 

TTK jakbit ve monoblok burgu ucu alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 2 kalem jakbit uçlar ile bir kalem monoblok burgu ucu satın almak istiyor. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 1100 adet 24x16x4mm BB20 sol; 1100 adet 24x16x4mm BB20 sağ 42’lik jakbit uçlar ile 1650 adet 34,3x17x9,65mm monoblok burgu ucu olmak üzere toplam 3.850 adet uç satın almak için, açık usulde ihale yapacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecekler. 

İhale, 23 Temmuz 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Zonguldak adresinde yapılacak. 

İhale konusu malzemenin 90 takvim günü içinde, TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı’na teslim edilmesi gerekiyor. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 2, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 50 TL karşılığında temin edilebilecek.

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde; Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, 67090, Zonguldak adresine elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler