1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK kalorifer kazanları satın alacak

TTK kalorifer kazanları satın alacak

TTK, Amasra TİM için 2 adet kalorifer kazanı satın alacak. 

TTK kalorifer kazanları satın alacak

Enerji Günlüğü - TTK, Amasra TİM için 2 adet kalorifer kazanı satın alacak. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Amasra İşletmesinde kullanılmak üzere 2 adet kazanı satın almak için, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 26 Eylül 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek ve yerli malı teklif eden yerli isteklilere %15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.

İhale konusu malzeme, 60 takvim günü içinde TTK Genel Müdürlüğü, Amasra Taşkömürü İşletmesi Müdürlüğü, İşyeri Sahası, Amasra, Bartın adresine teslim edilecek.

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 30 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler