1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK konveyör bantları satın alacak

TTK konveyör bantları satın alacak

TTK, 4 kalem konveyör bantları satın almak istiyor. 

TTK konveyör bantları satın alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 4 kalem konveyör bantları satın almak istiyor. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 750m, 27”, EP160/5 TSE EN 14973-C1; 2.750m, 30”, EP160/5 TSE EN 14973-C1; 2.000m, 36”, EP160/5 TSE EN 14973-C1 ve 1000m, 650mm, ST630, çelik örgülü olmak üzere 4 kalem konveyör bant satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 22 Temmuz 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Zonguldak adresinde yapılacak. 

İhale konusu konveyörlerden, tekstil örgülü olanların 90 takvim günü içinde; çelik örgülü olanların ise 120 takvim günü içinde TTK müesseselerinin ambar stok sahalarına teslim edilmesi gerekiyor. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 150 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler