1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK kum, kum-çakıl karışımı ve balast taşı alacak

TTK kum, kum-çakıl karışımı ve balast taşı alacak

TTK, 6 kalem kum, kum-çakıl karışımı ve balast taşı satın almak istiyor. 

TTK kum, kum-çakıl karışımı ve balast taşı alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 6 kalem kum, kum-çakıl karışımı ve balast taşı satın almak istiyor. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 500m3, 8-16mm inşaat çakılı; 2.750m3, 0-8mm inşaat kumu; 1.150m3, 16-32mm balast taşı; 750m3, 0-5mm inşaat kumu; 100m3, 0-3mm inşaat kumu ve 3.000m3, 0-14mm kum-çakıl karışımı satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 04 Kasım 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Zonguldak adresinde yapılacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. İhale konusu malzemenin 10 ay içinde, partiler halinde, TTK Genel Müdürlüğü, ilgili müessese ambar stok sahasına teslim edilmesi gerekiyor. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 150 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler