TTK lavuar elekleri satın alacak

TTK, rima ve poliüretan lavuar elekleri satın almak üzere ihale yapacak. 

TTK lavuar elekleri satın alacak

Enerji Günlüğü – TTK, rima ve poliüretan lavuar elekleri satın almak üzere ihale yapacak. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 4 kalem rima ve poliüretan lavuar elekleri satın almak üzere, açık ihale usulüyle, ihale yapacak. İhale konusu malzemeler; 90 takvim günü içinde, Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı,  Zonguldak adresine teslim edilecek. 

İhale 30 Nisan 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No:125, Zonguldak adresinde yapılacak. 

İhale evrakı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, No:125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Caddesi), 19. Sokak, No:22 Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve 50 TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilecek. 

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No:125, Zonguldak adresine elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor. 

İstekliler, teklif bedelinin en az %3’ü kadar geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler