1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK madenci alet ve edevatı satın alacak

TTK madenci alet ve edevatı satın alacak

TTK 9 kalem madenci aletleri ve edevatı satın alacak. 

TTK madenci alet ve edevatı satın alacak

Enerji Günlüğü - TTK 9 kalem madenci aletleri ve edevatı satın alacak. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 9 kalem madenci aletleri ve edevatı satın almak için, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 06 Kasım 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Zonguldak adresinde yapılacak. İhale konusu malzemenin 60 takvim günü içinde TTK, Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı, Zonguldak adresine teslim edilmesi gerekecek. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 30 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler