1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK ocak taşı, lavuar atığı ve kömür taşıtacak

TTK ocak taşı, lavuar atığı ve kömür taşıtacak

TTK, Amasra Müessesesi ocak taşları, lavuar atığı şistleri ve kömür taşıtmak üzere hizmet satın alacak. 

TTK ocak taşı, lavuar atığı ve kömür taşıtacak

Enerji Günlüğü - TTK, Amasra Müessesesi ocak taşları, lavuar atığı şistleri ve kömür taşıtmak üzere hizmet satın alacak. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi ocaklarından çıkan toplam 95.760 ton ocak taşı ve lavuar atığı şistlerinin kamyonlara yüklenmesi; taş döküm sahasına nakli; boşaltılması ve yayılması ile stok sahalarında bulunan toplam 35.280 ton paketlenmemiş satılabilir kömürlerin Müessese içinde nakli ve kamyonlara yüklenmesi hizmetlerini satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 04 Kasım 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Zonguldak adresinde yapılacak. İhale konusu işin 12 ay içinde tamamlanması gerekecek. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 200 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler