1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK oksijen ve asetilen gazları dolum işi yaptıracak

TTK oksijen ve asetilen gazları dolum işi yaptıracak

TTK, oksijen gazı ve asetilen gazı tüplerinin dolum işini yaptırmak istiyor. 

TTK oksijen ve asetilen gazları dolum işi yaptıracak

Enerji Günlüğü - TTK, oksijen gazı ve asetilen gazı tüplerinin dolum işini yaptırmak istiyor. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 21.280m3 oksijen gazı tüpü doldurulması ve 7.470kg asetilen gazı tüpü doldurulması işlerini yaptırmak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 22 Ekim 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek ve 365 takvim günü içinde ihale konusu tüplerin dolum işi tamamlanarak tüpler teslim edilecek. Tüpler Armutçuk, Kozlu, Karadon, Üzülmez ve Amasra Müesseseleri ile Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü işyerinden alınıp yine aynı işyerlerine teslim edilecek. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 75 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler