1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK omega alestomer kaplin alacak

TTK omega alestomer kaplin alacak

TTK, 2 kalem omega alestomer kaplin satın almak istiyor. 

TTK omega alestomer kaplin alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 2 kalem omega alestomer kaplin satın almak istiyor. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 2 kalem omega alestomer kaplin satın almak için, açık usulde ihale yapacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecekler. 

İhale, 18 Temmuz 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi,, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. 

İhale konusu malzemenin 30 takvim günü içinde, TTK Genel Müdürlüğü, Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği ambarı, Zonguldak adresine teslim edilmesi gerekiyor. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 2, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 30 TL karşılığında temin edilebilecek.

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde; Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, 67090, Zonguldak adresine elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Önceki ve Sonraki Haberler