TTK sondaj makinesi yedek parçası alacak

Enerji Günlüğü - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), MAZ P2/2-5 sondaj makinası yedekleri alımı için açık ihale usulü ile ihale düzenleyecek. Türkiye...

TTK sondaj makinesi yedek parçası alacak

Enerji Günlüğü - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), MAZ P2/2-5 sondaj makinası yedekleri alımı için açık ihale usulü ile ihale düzenleyecek. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı, MAZ P2/2-5 sondaj makinesine ait 23 kalem yedek parçanın alımı için açık ihale usulü ile ihale düzenleyecek. 

İhale 17 Ekim 2018 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde açık ihale usulüyle yapılacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. 

İhale evrakı, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cad.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adresinde görülebilecek ve 30 TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilecek.

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli, taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor. 

İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif eş çalışan malzemeler için toplamda en düşük, diğer malzemelerde en düşük fiyat esasına göre belirlenecek.

İhaleyi kazanan şirket, yedek parçaları işe başladıktan sonraki ilk 75 takvim günü içinde Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı, Zonguldak adresine teslim edecek. 

Önceki ve Sonraki Haberler