1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK sondaj makinesi yedek parçası satın alacak

TTK sondaj makinesi yedek parçası satın alacak

TTK, PDC matkap sondaj makineleri için yedek parçalar satın alacak.  

TTK sondaj makinesi yedek parçası satın alacak

Enerji Günlüğü - TTK, PDC matkap sondaj makineleri için yedek parçalar satın alacak.  

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 3 kalem PDC matkap sondaj makineleri yedek parçaları satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 16 Ekim 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek ve ihale konusu yedek parçalar 90 takvim günü içinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi, İş Sahası, Zonguldak adresine teslim edilecek. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 30 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler