1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK Teftiş Kurulu Başkanlığına atamalarda 5 yıl kıdem yeterli olacak

TTK Teftiş Kurulu Başkanlığına atamalarda 5 yıl kıdem yeterli olacak

TTK Teftiş Kurulu Başkanı atamalarında müfettiş yardımcısı veya müfettiş olarak kurumda 5 yıl çalışmış olma şartı yeterli olacak. 

TTK Teftiş Kurulu Başkanlığına atamalarda 5 yıl kıdem yeterli olacak

Enerji Günlüğü - TTK Teftiş Kurulu Başkanı atamalarında müfettiş yardımcısı veya müfettiş olarak kurumda 5 yıl çalışmış olma şartı yeterli olacak. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelik değişikliğine göre, bundan böyle TTK Teftiş Kurulu Başkanı olarak atanmak için müfettiş yardımcısı veya müfettiş unvanıyla, kamu kuruluşlarında toplam 5 yıl çalışmış olmak yeterli olacak. Teftiş Kurulu Başkanı daha önce; 3 yıllık müfettiş yardımcılığı süresi hariç en az 5 yıl müfettişlik yapmış olanlar arasından Genel Müdür’ün teklifi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile atanabiliyor; Kurulda bu nitelikte eleman bulunmadığı taktirde mevcut müfettişler içinden kıdem esasına göre atama yapılıyordu. 

SINAV BAŞVURULARINDA YAŞ SINIRI 35 OLDU
Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılma şartlarının düzenlendiği 22. maddede yer alan yaş sınırı 30’dan 35’e çıkarıldı. Buna göre sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış bulunmak gerekecek. 

SINAVSIZ GİRENLER İÇİN KIDEM HESAPLAMASI
Yönetmelik değişikliğinde, “Müfettişlerin Kıdemi” başlıklı 37. maddesine eklenen fıkra ile mesleğe yarışma sınavına girmeden ve/veya yeterlik almadan atananların denetim meslek kıdemi almalarıyla ilgili düzenleme getiriliyor. Buna göre bu durumdaki müfettişlerin denetim hizmetleri dışında geçen hizmet sürelerinin yarısı, denetim mesleğinde geçen sürelerinin ise tamamı denetim meslek kıdeminden sayılacak. 
 
MÜFETTİŞ YAZIŞMALARINA YENİ DÜZENLEME
Yönetmelik, müfettişlerin görevleriyle ilgili iletişim süreçlerine ilişkin bazı yeni düzenlemeler getirdi. 

Buna göre müfettişler; görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilecekler. Ancak, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalar ile Genel Müdürlükte genel müdür, yönetim kurulu üyesi ve genel müdür yardımcılarıyla yapılacak yazışmaları Kurul Başkanlığı aracılığıyla yapacaklar. Grup halinde yapılan teftişlerde yazışma, grubun en kıdemli müfettişi tarafından yapılacak. Müfettişler, gizli olmayan acele haberleşmelerde duruma göre telefon, e-posta ve benzeri iletişim araçları kullanılabilecekler. 

Ayrıca müfettişler, niteliği ne olursa olsun tüm yazışmaları Kurumsal Belge Yönetimi işlemcisi üzerinden e-imza ile gerçekleştirecekler. Kurumsal yazışma ortamına aktarılmasında sakınca görülen ya da belge boyutu itibarıyla aktarım sorunu yaşanan yazışmalar, Teftiş Kurulu Başkanı’nın takdiri ile ıslak imza ile de yapılabilecek.

Önceki ve Sonraki Haberler