1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK test ve ölçüm ekipmanı satın alacak

TTK test ve ölçüm ekipmanı satın alacak

TTK, 7 kalem test ve ölçüm ekipmanı satın alacak. 

TTK test ve ölçüm ekipmanı satın alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 7 kalem test ve ölçüm ekipmanı satın alacak. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 7 kalem test ve ölçüm ekipmanı satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 16 Ekim 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek ve ihale konusu ekipman 60 takvim günü içinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı, Zonguldak adresine teslim edilecek. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 30 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler