1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK trapez boyunduruğu ve bağlantı elemanları alacak

TTK trapez boyunduruğu ve bağlantı elemanları alacak

TTK, 3 kalem trapez boyunduruğu ve bağlantı elemanları satın almak istiyor. 

TTK trapez boyunduruğu ve bağlantı elemanları alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 3 kalem trapez boyunduruğu ve bağlantı elemanları satın almak istiyor. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 3 kalem TH trapez boyunduruğu ve bağlantı elemanları satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 20 Ağustos 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Toplantı Salonu, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek ve yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %15 fiyat avantajı uygulanacak. 

İhale konusu malzemelerin, 180 takvim günü içerisinde; Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi İş Sahası, Zonguldak adresine teslim edilmesi gerekiyor. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 75 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Önceki ve Sonraki Haberler