1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK ventilli toz maskesi alacak

TTK ventilli toz maskesi alacak

TTK, 880.000 adet ventilli toz maskesi satın alacak. 

TTK ventilli toz maskesi alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 880.000 adet ventilli toz maskesi satın alacak. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında 4 seferde teslim edilecek 220.000’er adet olmak üzere, toplam 880.000 adet ventilli toz maskesi satın almak için, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 10 Şubat 2020 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. Yerli malı teklif eden isteklilere %15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.

İhale konusu malzeme, TTK Genel Müdürlüğü, Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı, Zonguldak adresine teslim edilecek.

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 150 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı’na elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler