1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Üretim tesisi devrinin nasıl yapılacağı belirlendi

Üretim tesisi devrinin nasıl yapılacağı belirlendi

EPDK, üretim tesisi devir işlemleri ile birleşme, bölünme, pay devri, unvan ve nev'i değişikliğiyle ilgili başvurularda sunulması gereken bilgi ve belge listelerini açıkladı. 

Üretim tesisi devrinin nasıl yapılacağı belirlendi

Enerji Günlüğü – EPDK, üretim tesisi devir işlemleri ile birleşme, bölünme, pay devri, unvan ve nev'i değişikliğiyle ilgili başvurularda sunulması gereken bilgi ve belge listelerini açıkladı. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), üretim tesisi devir işlemleriyle ilgili başvurularda sunulması gereken bilgi ve belgeler ile birleşme, bölünme, unvan, nev’i değişikliği ve pay devri başvurularında istenecek olan bilgi ve belge listelerini açıkladı. Böylece üretim tesisi devir işlemlerinin gerçekleşmesiyle ilgili süreç açıklığa kavuştu. Ancak devir işlemi, tesisle ilgili geçici kabulün yapılmasından önce gerçekleştirilemeyecek. 

Buna göre üretim tesisi devir işlemi için başvururken sunulması gereken bilgi ve belgeler şunlar olacak; 

01. Devreden ve devralan kişilerce eşzamanlı olarak sunulacak başvuru dilekçesi.
02. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahsın/şahısların yetki belgeleri.
03. Devralacak tüzel kişinin, tüzel kişilikle doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler.
04. Devralacak kişinin tüketim tesis veya tesislerine ilişkin tekil kodları. 
05. Çatı uygulamaları hariç olmak üzere eşik değerlerin üzerinde olan projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki belge. Muafiyet belgesi, yani kapsam dışı görüşü verilen projelerle ilgili olarak, bu konuda herhangi bir belge sunulmasına gerek olmayacak. 
06. Devreden ve devralan kişilerce imzalanmış, noter onaylı tesis devir sözleşmesi.
07. İşlem ücretinin ilgili şebeke işletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont. Bu işlem ücretinin devreden veya devralan kişilerden herhangi biri tarafından yatırılmış olması gerekir. 

BİRLEŞME BÖLÜNME PAY DEVRİ UNVAN VE NEV’İ DEĞİŞİKLİĞİ
EPDK birleşme, bölünme, unvan, nev’i değişikliği ve pay devri başvurularında istenecek olan bilgi ve belge listesini de duyurdu. Buna göre unvan ve nev’i değişikliği dışındaki işlemler geçici kabulün yapılması öncesinde gerçekleştirilemeyecek ve bu başlık altındaki bütün işlemlerle ilgili başvurularda istenecek belgeler şunlar olacak; 

01. Talebe ilişkin başvuru dilekçesi.
02. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahsın/şahısların yetki belgeleri.
03. Tüzel kişilikle doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler.
04. İşlem ücretinin ilgili şebeke işletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont.
05. Çatı uygulamaları hariç olmak üzere eşik değerlerin üzerinde olan projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki belge. Muafiyet belgesi, yani kapsam dışı görüşü verilen projelerle ilgili olarak, bu konuda herhangi bir belge sunulmasına gerek olmayacak. 
06. Unvan ve/veya nev’i değişikliğinde tüzel kişilikte bilgilerin değiştiğini gösteren tevsik edici belge. 
07. Birleşme, bölünme ve pay devrine ilişkin başvurularda Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında sunulması gereken belgeler.
08. Bölünme işlemleri sonrasında yeni oluşan tüzel kişinin tüketim tesis veya tesislerine ilişkin tekil kodları. 

Önceki ve Sonraki Haberler