Yıldız Teknik Üniversitesi elektrik tesisi uzmanı doktor alacak

Enerji Günlüğü – Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı’nda görevlendirmek üzere doktor ünvanlı bir öğretim üyesi alacak.  Yıldız...

Yıldız Teknik Üniversitesi elektrik tesisi uzmanı doktor alacak

Enerji Günlüğü – Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı’nda görevlendirmek üzere doktor ünvanlı bir öğretim üyesi alacak.  

Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı’nda görevlendirmek üzere doktor ünvanlı bir öğretim üyesi alacak.  

Adayların başvuru yaptıkları bölüm ve anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine bir adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, 2 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, e-devlet kapısından alınan sabıka kaydı, özgeçmiş, varsa yabancı dil başarı belgesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, doktora belgesi, bilimsel çalışmaları ve yayınlarını ekleyip bir adet dosya halinde ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet CD ile Fakülte Dekanlığına, 05 Kasım 2018 günü mesai bitimine kadar başvurması gerekiyor. 

Adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış olan Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri’ni de sağlıyor olması gerekiyor. Bu belge için kadro başvurusuyla eşzamanlı olarak Üniversitenin Davutpaşa Kampüsü Rektörlük Binası’nda bulunan Araştırma Planlama Rektör Yardımcılığı’na müracaat edilmesi gerekiyor. 

Önceki ve Sonraki Haberler