1. Dr. Azime TELLİ

Dr. Azime TELLİ

Dr. Azime TELLİ

Dr. Azime TELLİ hakkında

Azime Telli kimdir? 

Lisans eğitimini, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans ve Doktora çalışması yaptı. Uluslararası İlişkiler alanında doktorasını tamamladı. Doktora tezi konusu enerji diplomasisi ve Hazar Bölgesi. Enerji politikası, enerji güvenliği ve enerji diplomasisi alanlarında çalışmaları bulunuyor. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışıyor.