EMO rekabet soruşturması için 11 Temmuz’da savunma verecek

EMO, hakkındaki rekabet soruşturması için 11 Temmuz 2019 günü, Rekabet Kurulu’na sözlü savunma verecek. 

EMO rekabet soruşturması için 11 Temmuz’da savunma verecek

Enerji Günlüğü – EMO, hakkındaki rekabet soruşturması için 11 Temmuz 2019 günü, Rekabet Kurulu’na sözlü savunma verecek. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), hakkında yürütülen rekabet soruşturmasının sözlü savunma toplantısı, 11 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.

Söz konusu soruşturma, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Elektrik Mühendisleri Odası, Konya İl Temsilciliğinin aldığı bir komisyon kararı için yapılan başvuru üzerine başlatılmıştı. Şikayet başvurusunun dayanağı, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Kanunu’nun; “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar” başlıklı 4. Maddesi idi. 

Sözlü savunma aşamasına gelen soruşturmada sözlü savunma toplantısı, 11 Temmuz 2019 tarihinde saat 14.00’te yapılacak. Rekabet Kurulu, toplantıya katılmak isteyen şikâyetçiler ile üçüncü kişilerin, Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ uyarınca, toplantıyla ilintili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçelerini 02 Temmuz 2019 günü mesai bitimine kadar Rekabet Kurumu’na vermeleri gerekiyor. 

EMO hakkında şikayete dayanak olan Kanun maddesi aşağıdaki hükümleri getiriyor.  

MADDE 4 - REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE KARARLAR
Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.

Bu haller, özellikle şunlardır:
a) Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kar gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satım şartlarının tesbit edilmesi,
b) Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü,
c) Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa dışında belirlenmesi,
d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,
e) Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanması,
f) Anlaşmanın niteliği veya ticari teamüllere aykırı olarak, bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi,

Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil eder.

Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak koşuluyla taraflardan her biri uyumlu eylemde bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir. 

Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler