1. HABERLER

  2. NÜKLEER

  3. EMO: Akkuyu NGS’de Türkiye’nin hiç bir çıkarı yok

EMO: Akkuyu NGS’de Türkiye’nin hiç bir çıkarı yok

EMO, Akkuyu NGS’nin her yönüyle Rus sermayesi hakimiyetinde bir proje olduğunu ve son gelişmelerin bu gerçeği daha da pekiştirdiğini açıkladı.

EMO: Akkuyu NGS’de Türkiye’nin hiç bir çıkarı yok

Enerji Günlüğü - EMO, Akkuyu NGS Projesinde Türkiye`nin hiç bir çıkarının olmadığını belirterek, projenin derhal iptal edilmesini istedi. 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 48. Dönem Yönetim Kurulu, Akkuyu NGS inşaatı ana yüklenicisi Rus-Türk ortaklığı Titan 2-IC İçtaş İnşaat AŞ`nin sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Yaşanan olaylarla ilgili kamu yönetiminin sorumluluklarının sorgulandığı açıklamada, Türkiye`nin nükleer elektriğe, atık ve risk sorunu çözülmemiş NGS`lere ihtiyacı olmadığının altı çizilerek, Akkuyu NGS Projesi`nin iptal edilmesi istendi.

“İKTİDAR ELEŞTİRİLERİ DİKKATE ALMADI”

Yapılan açıklamada, Akkuyu Nükleer Güç Santralı (NGS) Projesinin, Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılama, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirme, dışa bağımlılığı azaltma, ucuza elektrik üretme vb. amaçlara yönelik bir yatırım olmadığı vurgulanarak şöyle devam edildi:

“Rusya`nın sahibi olduğu Akkuyu NGS Projesi`ne itiraz gerekçelerimizin arasında genel olarak dışa bağımlılığı, özel olarak Rusya`ya bağımlılığı artıracak olması, üretilecek elektriğe yüksek fiyatla alım garantisi verilmesi (güneş ve rüzgar enerjisi fiyatlarının 3-4 katı), yer seçiminin uygun olmadığı, atıkların bertarafı sorunu vb. hususlar bulunmaktadır. Ancak iktidar bu eleştirilerin hiçbirini dikkate almamıştır. Bu proje, iktidarın "NGS sahibi" olarak görünme ve temelsiz bir şekilde "nükleer ligde oynama" hırsının ürünüdür. Akkuyu NGS, her yönüyle Rus sermayesi hakimiyetindeki bir projedir ve son gelişmeler bu gerçeği daha da pekiştirmiştir.”

“RUSYA PROJEDE TAM ETKİN OLACAK”

Son gelişmelerin de değerlendirildiği açıklamada, Titan`ın da kurucu ortağı olduğu ve Rus şirketlerce kurulan TSM`nin projede yeni ana yüklenici olmasının, Rosatom`un projenin yönetim ve denetiminde tam etkin olacağını gösterdiği kaydedildi. 

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

“Geçen yıl ithal edilen doğalgazın yüzde 45`ini, kömürün yüzde 39`unu, petrolün yüzde 24`ünü temin eden Rusya`ya olan bağımlılık da daha fazla artırılmamalıdır. Akkuyu NGS`de üretilmesi öngörülen elektrik enerjisi, mevcut tesislerin daha verimli işletilmesi ve enerjinin daha verimli kullanılması; yerli imal oranı artırılmış rüzgar ve güneş santrallarının yapımına hız verilerek üretim içerisindeki paylarının yükseltilmesiyle "yerli, ucuz ve çevreye uyumlu" olarak sağlanabilir.

Sonuç olarak, nükleer santral yapımcısı/işletcisi şirketleri atık bertaraf yükümlülüğünden kurtaran, 25-30 milyar dolar yatırım tutarı olan, üreteceği elektrik için 15 yılda 70 milyar dolara yakın paranın ödeneceği taahhüt edilen, tüm gelirleri ülkemiz dışına transfer edilecek ve bir kaza halinde yaratacağı zarar milyarlarca dolara ve onulmaz çevre tahribatına varabilecek olan santralda ülkemizin hiçbir çıkarı yoktur.

Tüm bu ciddi gelişmeler karşısında suskun kalıp, santralı gelecek yıl devreye alma hayalleri gören enerji yönetimini ciddiyete davet ediyor, kamusal denetim görevini hatırlatıyoruz. Kamu yönetimi, sözleşme feshi gerekçesiyle işten çıkarılacak tüm çalışanların her türlü alacaklarının eksiksiz ödenmesini de sağlamalıdır.

Bir kez daha altını çiziyoruz; Türkiye`nin nükleer elektriğe, atık ve risk sorunu çözülmemiş NGS`lere ihtiyacı yoktur. Akkuyu NGS Projesi bu gerekçeler göz önüne alınarak derhal iptal edilmelidir.”

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler