1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. Türkiye’nin enerji verimliliği bilincini arttıracak yol haritası hazırlandı

Türkiye’nin enerji verimliliği bilincini arttıracak yol haritası hazırlandı

Enerji verimliliğini arttıracak farkındalık, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Enerji Verimliliği Stratejik İletişim Planı hazırlandı.

Türkiye’nin enerji verimliliği bilincini arttıracak yol haritası hazırlandı

Enerji Günlüğü - Enerji verimliliğini arttıracak farkındalık, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Enerji Verimliliği Stratejik İletişim Planı hazırlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı (EVÇED) tarafından Türkiye’deki enerji verimliliği ile ilgili mevzuat, gerçekleştirilmiş olan sektör analizleri, ‘Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi (EVBE)’ çalışması ve SWOT analizi doğrultusunda hazırlatılan Enerji Verimliliği Stratejik İletişim Planı tamamlanarak yayınlandı. 

Enerji Verimliliği Stratejik İletişim Planı, ülkemizin enerji verimliliği amaç ve hedeflerine ulaşmak üzere gerçekleştirilmesi öngörülen iletişim faaliyetlerinin planlanmasına yönelik olarak bir ‘çerçeve’ oluşturmayı amaçlıyor. Enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile STK’ların konu ile ilgili iletişim faaliyetlerinde tavsiye edici ve ‘rehber niteliğinde’ olan bu plan, yürütülen faaliyetlere rağmen enerji verimliliğinin ekonomik bir ifadesi olan enerji yoğunluğu gelişmiş ülkelere göre daha yüksek olan Türkiye’nin, daha az enerji tüketerek daha yüksek katma değer sağlaması noktasında enerji verimliliği faaliyetleri ile etkinliğinin artırması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca oluşturulacak faaliyetlerde özellikle bilgiyi davranışa dönüştürmeye yönelik iletişim kampanyaları oluşturmanın gerekliliğine dikkat çekiyor.

Bu iletişim planının amacı; planda yer alan hususlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, Türkiye’deki enerji verimliliği ile ilgili faaliyetlerin tabana yayılması ve içselleştirilmesi sureti ile ülkenin enerji verimliliği amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere planlanacak ve icra edilecek iletişim faaliyetleri için bir ‘çerçeve’ oluşturmak. Bu sayede sektör içi ve sektörler arası koordinasyon ve geliştirilmiş ortak anlayış ile daha koordineli ve etkin iletişim faaliyetleri yürütülebilecek. Ayrıca bazı tavsiye edilen, önceliklendirilen faaliyetlere de bu planda yer verildi.

PLANIN ANA BİLEŞENLERİ

Enerji verimliliğinin stratejik iletişim faaliyetlerinin sınıflandırılmasına yönelik olarak oluşturulan ana bileşenler; genel faaliyetler, sanayi, hane halkı, kamu, hizmet, ulaştırma ve tarım şeklinde. 

İLETİŞİM FAALİYET VE STRATEJİLERİ

Plan kapsamında, periyodik olarak kamu spotları, çocuklara yönelik animasyon; basın bültenleri; enerji verimliliği örnek uygulamalarının kamuya tanıtımı; iş dünyasında verimlilik ve başarı hikayelerinin anlatıldığı TV programları; başarılı sanayicilerin, üniversitelerin, yerel yönetimlerin, kurum ve kuruluşların ödüllendirilmesiyle farkındalık artışı; sektörel kuruluşların ve uzmanların yapacakları EV faaliyetleri; tarımda pilot EV uygulamalar ve sonuçlarının paylaşımı, çiftçilere yönelik bilgilendirici programlar veya uygulamar tavsiye edildi. Ayrıca sıklıkla “Aklınla Verimli Yaşa” etkinliklerinin yaygınlaştırılması; youtube, google, facebook ve instagram paylaşımı yapılması ve enerji dağıtım şirketlerinin hane halkına yönelik EV faaliyetleri düzenlemesi de tavsiye edildi.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen hafta Perşembe günü Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi sonuçlarını paylaşmış ve bu araştırma sonuçlarının bir girdi olarak kullanıldığı Enerji Verimliliği Stratejik İletişim Planı’nı da hazırladıklarını belirterek, bu hafta bakanlığın web sayfasında paylaşacaklarını ifade etmişti.

Enerji Günlüğü 

 

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler