1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. ENSİA: YEKDEM fiyatlarındaki azalma yatırımların ivmesini düşürebilir

ENSİA: YEKDEM fiyatlarındaki azalma yatırımların ivmesini düşürebilir

ENSİA Başkanı Hüseyin Vatansever, YEKDEM belirsizliğinin kalkmasının olumlu olduğunu ancak azalan teşviklerin yatırımların ivmesini düşürebileceğinden endişe ettiklerini söyledi.

ENSİA: YEKDEM fiyatlarındaki azalma yatırımların ivmesini düşürebilir

Enerji Günlüğü - ENSİA Başkanı Hüseyin Vatansever, YEKDEM belirsizliğinin kalkmasının olumlu olduğunu ancak azalan teşviklerin yatırımların ivmesini düşürebileceğinden endişe ettiklerini söyledi.

Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’nın (YEKDEM) 30 Haziran 2021 sonrası netleşen işleyişiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. YEKDEM kapsamında rüzgâr, güneş, jeotermal ve biyokütleye dayalı kurulacak santrallerin fiyat alım garantisi sürecinin netleşmesinin başlı başına önemli bir gelişme olduğunu belirten Vatansever, bununla beraber alım garantisi fiyatlarındaki düşüşün yenilenebilir enerji yatırımlarında kazanılan ivmeyi düşüreceği endişesini paylaştı.

Vatansever, yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların büyük çoğunluğunun döviz kredisi ile finanse edildiği hatırlatarak, “Yeni dönemde 31.12.2025 tarihine kadar işletmeye girecek yenilenebilir enerji kaynağı belgeli üretim tesisleri için, 10 Yıl Garantili YEK destekleme fiyatlarında %25-%67 arasında, 5 yıl garantili yerli katkı fiyatlarında ise %52-%83 arası düşüşler yaşanmıştır. Sözgelimi rüzgâr enerji santrallerinde 10 yıllık garanti fiyatın, bugünkü kurlara göre yüzde 40 düşürüldüğü görülmektedir. Aynı şekilde, önceki sistemde rüzgâr türbininin tümünün yerli imal edilmesi durumunda 3,7 USD cent/ kWh (Bugünkü kurla 27 kuruş/TL) alım garantisi sağlanırken, yeni sistemde bu rakam 8 kuruş/TL’ye düşürülmüş, yerlilik payı yüzde 70 oranında azaltılmış durumdadır. Ülkemizin yenilenebilir enerjide ulaşmak istediği kurulu güç hedefleri ve bu hedeflerin kamu otoritelerinin dokümanlarında açıklıkla yer aldığı düşünüldüğünde, son 15 yılda büyük emekle kazanılan ivmede azalma yaşanmasından endişe etmekteyiz. Ülkemizin rüzgâr ve güneş başta olmak üzere yenilenebilir enerjide kaydettiği ivme, tüm dünyanın yakından takip ettiği bir başarı öyküsüdür. Bu başarıda gerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın gerekse ana ve yan sanayi yatırımcılarımızın emeği çok büyüktür” ifadesini kullandı.

“LASTİK YAKARAK ENERJİ ÜRETMEK ÇOK TEHLİKELİ”

Yerli ekipmanın desteklenmeye devam edilmesini; büyük emekle kurulup büyüme sürecini gözlemlenen yerli imalat sanayinin korunması açısından önemli gördüklerini sözlerine ekleyen ENSİA Başkanı Vatansever, yeni düzenlemede Biyokütleye dayalı enerji tesislerinin tanımlaması yapılırken atık lastiklerin işlenmesine destek sağlanmasını insan ve çevre sağlığına yönelik ciddi riskleri barındırdığı görüşünü dile getirdi. 

Otomobil lastiklerine  850 derecede sıcaklıkta piroliz yapılması durumunda, lastiklerinin yapısında kullanılan toksik ve kansorejen etkiye sahip, insan vücudunda mutasyona neden olan Polivinil kloridinin yanı sıra benzo, naftalin, fluorece gibi gazların çevreye yayıldığına işaret eden Vatansever, şu görüşleri ifade etti: 

“Bu yakmada azot monoksit ve azot dioksit gibi akciğerlerde büyük tahribat yapabilen zararlı gazlar oluşmakta, atmosferde su buharı ile karışıma girdiğinde asit yağmurlarına dahi sebebiyet verebilmektedir. Atıkların yanması sonucu ortaya çıkan ve çevreye zarar veren gazların oluşmasına meydan vermemek için; bin 250 ile iki bin 400 derece aralığında reaktör içinde gaz fazından plazma fazına geçişle Plasma Gazifikasyon Teknoloji ile bertaraf yönetiminin, destek mekanizmasında zorunlu tutulması gerektiğini düşünüyoruz.” 

 

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler